Het oudste portret van de familie

Alweer heel wat jaren geleden bezocht ik in Zaandijk de weduwe mevrouw A. Stuurman – Cos. Ik had vernomen dat zij in het bezit was van familieportretten van Jan Stuurman en Marijtje Jongens 2.0.17. Dit echtpaar werd in 1849 geschilderd door B. Kunst; Jan naar het leven en Marijtje naar een prent.

Marijtje Jongens

Mevrouw Stuurman was graag bereid voor mij foto’s te laten maken van de schilderijen. Dit bleek moeilijk uitvoerbaar te zijn, want de pastels of gouaches waren achter spiegelglas aangebracht. Het resultaat was daardoor niet erg geslaagd.

Op de achterzijde staat: “Na onze dood wensen wij dat de schilderijen geschonken worden aan de Zaanlandse Oudheidcamer te Zaandijk”.

Afgelopen zomer vernam ik dat mevrouw Stuurman, “tante Stien”, in het voorjaar was overleden. De schilderijen hingen aan de wand bij familie in Gorkum. De verwanten hadden geen nota genomen van de wensen van de overledenen.

De heer A.F. Neuhaus te Zaandijk (getrouwd met Dea Jongens 3.5.44) zond ons onlangs een fotoreproductie van een geschilderd portret van bovenvermelde Marijtje. Marie Schaap-Jongens heeft hierna enkele nadere gegevens opgespoord. Hieruit bleek gelukkig dat de Stuurmannen de schenking bij de notaris hadden laten beschrijven. Het schilderij hangt daardoor nu toch in Zaanlandse Oudheidkamer, Lagedijk 80 te Zaandijk. Daar is ook het pendant, een afbeelding van de echtgenoot Jan Stuurman. Bezichtiging is mogelijk.

Uit de volkstelling van 1829 blijkt dat het echtpaar woonde op het adres Lagedijk 315 te Koog aan de Zaan. Volgens Jan Aten is dit nu Hoogstraat 6 (naast “De Waakzaamheid”). Onlangs is het huis fraai gerestaureerd.

De doopsgezinde Jan Stuurman, geboren te Wormer, was winkelier. Er waren zes kinderen, namelijk Trijntje, Aaltje, Francijntje, Jan, Grietje en Pieter.

Marijtje Jongens kennen we als een dochter van de grutter Pieter Jongens 2.0.7 en Trijntje Bakker.

Volgens de heer Neuhaus trouwde de dochter Grietje in 1841 met Albert Kluyver (1819-1888), destijds een bekend olieslager te Koog aan de Zaan.

Marijtje Jongens is geboren te Wormerveer op 5 december 1780. Zij overleed te Koog aan de Zaan op 25 november 1859, bijna 79 jaar oud.

P. Jongens 3.1.8, Brakel

3 Comments

 1. jan de jager

  augustus 31, 2017

  Evenals het verhaal over Trijntje Veen vond ik de “Geschiedenis van het voorgeslacht van Elisabeth Noome” van de hand van M.C. Schaap-Jongens. Ook over dit document stel ik de vraag of het mij is toegestaan er naar te verwijzen of een kopie op te nemen in mijn genealogie. Beide documenten uiteraard met verwijzing naar de samensteller.

  ==============================================
  Hallo Jan,
  Marie Schaap-Jongens is niet meer onder ons. Haar kennende en als beheerder van het familiearchief lijkt het me dat ze geen bezwaar zou hebben gehad als je informatie overneemt met een bronvermelding.

  Kees.

 2. jan de jager

  augustus 31, 2017

  In het verenigingsgebouw van Gensdatapro, begin dit jaar in Weesp, (thans in Bunnik) vond ik een boekwerkje over Trijntje Veen echtgenote van Meijndert Noome: een van mijn voorouders (mijn Grootmoeder was Guurtje Noome, geboren en haar hele leven gewoond in de Purmer).
  Ik heb van dat document een copie gemaakt.
  Mijn vraag is nu: mag ik in mijn genealogie in Gensdatapro een verwijzing naar, en mogelijk een kopie van dit document opnemen? Het is mijn bedoeling mijn genealogie over enige tijd te verbinden aan de website van Gensdatapro.
  Graag hoot ik uw reactie. Met vriendelijke groeten.

 3. Tineke Kouvelt- Alles

  februari 20, 2016

  Deze schilderijen er zij er namelijk 2 ( 1 vrouw en 1 man) zijn geschonken aan het museum door de Ab Stuurman hij was nog in leven toen dat is gebeurd. En hebben nooit in Gorinchem gehangen. Ik weet dit want ik een kleindochter .

  ============================================================
  Bovenstaand verhaal is ongeveer 20 jaar geleden opgeschreven. De auteur is inmiddels niet meer onder ons en ik weet niet precies wie hem wat heeft verteld van dit verhaal.
  Het tweede schilderij van Jan Stuurman kun je hier vinden.

Share Your Thoughts

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.