Lintjesregen

Lintjesregen bij de familie Jonge(n)s.

1849-1939, Sijtje Jonges en de eremedaille (4.5.13)
Sijtje Jonges, geboren te Jisp in 1849 heeft in haar lange leven, hoe kan het ook anders, het één en ander meegemaakt. Haar vader was reeds overleden voor zij werd geboren en zij kreeg, zoals algemeen gebruikelijk, de naam van een gestorven zusje. Dit was er één van een tweeling. Met het andere zusje, Neeltje 4.5.11 heeft Sijtje het haar hele leven uitstekend kunnen vinden! Hun moeder Maartje 1.0.62 had geen andere keus dan weer te trouwen; een kostwinner was in die dagen geheel onontbeerlijk. Zij huwde Jan Wezel die schilder en veehouder was. Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren zodat Neeltje en Sijtje al vroeg leerden aanpakken.

Sijtje trouwde op 24-jarige leeftijd met Willem van de Brink. Hij werkte eerst op één van de oliemolens te Jisp, tot die uit het dorpsbeeld verdwenen. Hij werd los werkman en hield wat vee. Deze Willem had officieel geen vader. Zijn moeder heette Aaltje van de Brink en was dienstbode bij burgemeester Wildschut. Willem en Sijtje kregen zeven kinderen. Dus werk genoeg in die huishouding, maar de verdiensten waren net toereikend voor het broodnodige. Volgens de overlevering echter waren Sijtje en haar Willem altijd welgemoed en leefden gelukkig en tevreden.

Het eremetaal

Sijtje Jonges viert jubileum – De Drie Meren 10-5-1924

En dan nu de bronzen medaille. In 1889 werd te Jisp het Ziekenfonds opgericht. De contributie van zo’n fonds moest bij de mensen aan huis door de bode worden opgehaald Welnu, Sijtje van de Brink werd tot bode benoemd! Bij het 35-jarig bestaan van het Fonds, op I mei 1924, was Sijtje al 75 jaar oud, maar had al die jaren zonder mankeren haar taak vervuld. Het heeft toen H.M. de Koningin behaagd haar de Eere Medaille, verbonden aan de orde van Oranje Nassau in brons toe te kennen, zoals de begeleidende brief van de Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid vermeldde.

Sijtje Jonges krijgt lintje met eremedaile – De Drie Meren 06-9-1924

Acht jaar later moest Sijtje worden opgenomen in huize Eben Haëzer te Amsterdam wegens dementie. Daar heeft ze, tot 1939, nog zeven jaar doorgebracht na een lang leven in vóór- en tegenspoed.

Jisp, P. Jonges 4.6.37

De huidige Koninklijke onderscheidingen

 

Met het risico dat we iemand gemist hebben een overzicht van overige familieleden geëerd met een koninklijk lintje.

NB. de Geneanet gegevens van nog in leven zijnde personen zijn alleen zichtbaar voor ingelogde familie en vrienden.

1946, Johann Jonges (4.1.22)
Johan was soldaat van het Wapen der Infanterie en één van de vele slachtoffers in de tweede wereldoorlog. Hij kreeg postuum de onderscheiding Bronzen Leeuw toegekend.

Zie ook zuidfront-holland.nl.

1953, Cornelis Jongens (3.2.4)
Cornelis Jongens ontving de zilveren medaille in de Orde van Oranje Nassau als bouwkundig opzichter bij van Gelder en Zonen, de Koninklijke Papierfabrieken te Amsterdam.

1953, Gerrit Willem Jongens (3.5.8)
Meester Gerrit Willem Jongens ontving de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

1954, Douwe Jongens (3.2.9)
Douwe Jongens ontving de gouden medaille in de orde van Oranje Nassau als fabriekschef van de Pellerij Mercurius te Wormerveer.

1960, Jacob Jongens (3.2.11)
Jacob Jongens ontving de gouden medaille in de orde van Oranje Nassau als administrateur technische dienst van de Pellerij Mercurius te Wormerveer.

1960, Martinus Jongens (3.2.12)
Martinus Jongens ontving de zilveren medaille in de Orde van Oranje Nassau als chef bouwafdeling bij van Gelder en Zonen, de Koninklijke Papierfabrieken te Amsterdam.

1961 Jan Jonges (4.0.13)
Jan Jonges was van 1942 tot 1969 directeur van het Haags Genootschap. Voerde daar het vernieuwende Daltonsysteem in vlak na de oorlog. Heeft een dik boek over pedagogiek had geschreven. Jan kreeg een lintje als officier in de Orde van Oranje-Nassau.

1966 Jan Jonges (4.0.6)
Jan, die een echt “verenigingsmens” was, kreeg voor al deze activiteiten een lintje: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Jan stierf in 1981 op 94-jarige leeftijd in het Luthers Verpleeghuis te Wijk aan Zee.

1970 Jacob Jonges (4.1.26)
Ontvingen de bronzen medaille in de orde van Oranje-Nassau, wegens 40 jaar dienstverband bij de staatsmijn Emma (Hoensbroek).

1990 Evert Jongens (3.1.12)
Ridder in de orde van Oranje-Nassau, wegens zijn verdiensten in de wereld van ontwikkelingshulp. Bijna 40 jaar werkte hij voor internationale en Nederlandse organisaties, zoals het NUFFIC (Netherlands Universities Foundation for International Cooperation). Staat in die hoedanigheid bekend als Mr. Alumni.
Hij ontving op 9 december 2005 als eerste Nederlander de National Honour of Sri Lanka Ranjana.

1991 Klaas Kerkhoven man van Marjan Jongens (2.3.27)
Uit de Zaanse krant De Typhoon vernamen wij, dat de sinds 1 januari 1991 gepensioneerde burgemeester van Ilpendam en Jisp, K. Kerkhoven, is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Klaas Kerkhoven was op dat moment voorzitter van de Landinrichtingscommissie Waterland.

1997 A.J. Scholtes – Jongens (3.1.13)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau: A.J. (Addy) Scholtes – Jongens uit Warmond.
Dit voor haar vele sociale werk in deze gemeente.

1998 Pieter J.D. Jonges (4.6.73)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Het verenigingsleven bloeit in het dorpje Twisk mede door inzet van mensen als P. Jonges.

2003, Piet Jonges (4.6.37)
Wormerland, Lid in de Orde van Oranje-Nassau: P. Jonges, Wijdewormer
Piet Jonges maakte zich zeer verdienstelijk in landbouwstandorganisaties en in het onderzoek van de historie van Jisp en omgeving.

2007, Marleen Jongens (2.5.13)
Mevrouw M.T.G. (Marleen) Jongens is bijna 25 jaar lang penningmeester geweest van Stichting Speeltheater Holland. Daarnaast was zij vijf jaar secretaris van de Jeugdzeilcommissie van WSV De Zeevang, twee jaar voorzitter van de Nieuwe School in Edam en is zij sinds 2002 secretaris van het Edams Museum.

2009, Anna Theresia Irene Rozenhart vrouw van Pieter Jongens (3.4.41)
Mevrouw A.T.I (Anke) Jongens-Rozenhart uit Epe is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij is sinds 1976 actief als vrijwilliger bij verschillende organisaties in uiteenlopende functies. In 1976 begon zij als penningmeester en jeugdtrainer bij de badmintonclub Flits ’74 in Vaassen. Dit deed zij tot 2001. In 1977 was mevrouw Jongens medeoprichter van de Stichting vrijwilligers “Slath”. Hier is zij nog steeds vrijwilliger. Twee keer per maand gaat mevrouw Jongens met één van de bewoners naar het dorp. De afgelopen jaren heeft mevrouw Jongens zich voor verschillende organisaties ingezet, waaronder de Nederlands Christelijke Vrouwenbond. Verder is zij jurylid van de vrijwilligersprijs en is zij lid van de stuurgroep van de Christelijke vrouwenorganisatie Passage.

2015, Cornelia  Louwrink-Jonges (4.1.31)
Mevrouw C Louwrink-Jonges (Corrie) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar vrijwilligers inzet voor de Beemster gemeenschap gedurende 50 jaar op met name het kerkelijk en maatschappelijk gebied. Voor de Protestantse gemeente Beemster verricht zij tal van (bestuurlijke) activiteiten en ook voor Speeltuinvereniging De Spelemei zet mevrouw Louwrink zich al ruim 30 jaar in.

 

Nog meer lintjes.

Een bijzondere vermelding is op zijn plaats voor Pieter Jacob Jongens  (3.2.13). Voor zijn verzetsactiviteiten kreeg hij in totaal 4 onderscheidingen:
1.    Verzetsherdenkingskruis 1940-1945
2.    Royal Air Force Escaping Society
3.    Croix de Guerre Belgique
4.    Croix du Combattant de l”Europe

Share Your Thoughts

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.