Onderzoekers

Onderzoekers van de familie Jonges en Jongens stamboom

In het het drukwerk met de eerste wetenswaardigheden over de familie (geschreven door Maria Catharina Schaap – Jongens (2.2.7)) staat in het voorwoord een korte typering van de belangrijkste onderzoekers naar onze genealogie.

Aanleiding tot deze familiegeschiedenis aan de hand van de stamboom was de reünie van de familie Jonge(n)s op 24 september 1988 te Jisp. In het bijzonder was het de lezing die Pieter Jonges ‘s middags hield in de kerk, “Bijzondere jongens van Jonge(n)s”, die mij heeft geïnspireerd.

  • Dit boekje draag ik op aan mijn broer Pieter Jongens (2.2.5) te Vledder. Hij is de eerste van de familie die al voor de oorlog 1940-1945 gericht onderzoek deed naar ons voorgeslacht. Zijn belangstelling was breed, daarom begon hij zijn kwartierstaat op te stellen.
  • Ten tweede draag ik dit geschrift op aan Pieter Jonges (4.6.37) te Spijkerboor. Sinds de geboorte van zijn dochter is hij bezig de familiegeschiedenis aan het licht te brengen. Oom Dirk had zijn belangstelling voor het voorgeslacht gaande gemaakt. Hij luistert naar de bijnaam ‘Jos’.
  • Ten derde aan Pieter Jongens (3.1.8) te Brakel. Hij zat als kleine jongen met rode oortjes te luisteren als er op verjaardagen gesproken werd over een erfenis die aan de neus van de familie zou zijn voorbijgegaan. ‘Wacht maar tot ik groot ben’ dacht hij. En hij begon te zoeken en kwam daardoor in contact met de twee eerst genoemden.
    Eén van de vele verdiensten van ‘Jop’ is het mooie systeem waardoor alle familieleden op een zeer duidelijke manier zijn gerangschikt. Hij is de man die steeds de hele familie bezoekt en zodoende de familieband verstevigt. Tevens heeft hij onze bijnamen (tussen de aanhalingstekens) bedacht.
  • Pieter Jongens (3.5.21) te Driehuis is de vierde man aan wie ik mijn werkstuk opdraag. Hij zocht een liefhebberij na zijn pensionering. Bij zijn bezoek aan diverse archieven bevond hij dat anderen zich ook al op het genealogische pad hadden begeven. Met enkelen kwam hij daardoor in contact, in het bijzonder met Pieter uit Brakel. ‘Pri’ houdt zich nu voornamelijk bezig met het verzamelen van foto’s van de familie.
Maria Catharina Schaap – Jongens (2.2.7) (‘Mas’) zei zonder pijn in haar hart haar baan voor halve dagen op om zich aan de genealogie te wijden. En zo het werk van haar overleden broer af te ronden. Ze heeft samen met haar man Ger een groot archief bij elkaar verzameld van de families Jongens, Booij, Schenk en Noome. Ze was een grote inspirator voor de Jongens familiekrant. 
 

Sjoerd Jongens (3.5.31) is de grote drijfveer achter digitale databank. Hij richtte een server in, registreerde de domeinnaam jongens.org en zorgde daarmee voor het fundament van deze website. Op deze pagina is meer over hem te vinden.