Onbekende vermeldingen familienaam

Op de vorige pagina over de herkomst van de familienamen Jongens en Jonges is al gesteld dat deze naam vrij uniek is gebleven. Toch zijn er ook een aantal vermeldigen uit het verre verleden die we niet direct aan onze stamboom kunnen linken. Of het ook familieleden betreffen is niet duidelijk.

Jan Claesz. Jongs

Citaat uit “Duizend Zaanse Molens” 1950, door P. Boonsma, getiteld DE WALVISCH:

“Tot voor kort meenden we dat de Walvisch de oudste windoliemolen was in de Zaanstreek. In de Rentmeestersrekeningen van Kennemerland werd echter ontdekt de molen van Pieter Jansz. van der Leij, die in 1601 gangbaar werd. Hierdoor was de Walvisch dus reeds onttroond, maar nu komt in die rekeningen ook nog voor een oliemolen te Wormer, waarvoor aan Jan Jansz. Haring en Pieter Auwelsz. bij acte van 11 juni 1596 het windrecht werd verleend. Voor de jaren 1597, 1598, 1599 en 1602 staat hij als oliemolen te boek, in 1600 als meelmolen, terwijl in 1601 het woord koren is doorgehaald en vervangen door meel. Te beginnen met 1603, tegelijk met het optreden van de nieuwe eigenaars Jan Claesz. Jongs, Vechter Aelbertsz. en Dirck Gerritsz. Taey, wordt hij constant meelmolen genoemd. Als dit alles juist is, gaat de eer de oudste Zaanse oliemolen te hebben dus naar Wormer.”

Onze bekende voorvader Cornelis Claesz 1.0.1 is zeer waarschijnlijk een broer van deze Jan Claesz. We hebben deze laatste daarom opgenomen in de stamboom onder nummer 1.0.72.

Een weddenschap

Gesloten door een Jonges en Pieter Diercx op ‘t Kalf.

Een schotvanger in 1624

Deze belastinggaarder uit Kalverdijk (bij Alkmaar) liet in 1624 zijn testament opstellen.

Hoofdgeld verschuldigde in Kudelstaart (Cuijdelstaert) 1623

Een transcriptie van Statdsarchief II, 501 A van het GA Leiden, inventarisnr 4025 ff 1050-1059v) vermeld onder andere:

Jan Cornelis Jonges ende
Appelonia Fransdr sijn huijsvre met
Cornelis ende
Neeltgen heurl kinderen -3 hoofden (!)

Dit zou nog een zoon kunnen zijn van onze bekende voorvader Cornelis Claesz 1.0.1.

Een familie Jongens in Zegwaard rond 1600

Teun van der Vorm heeft onderzoek gedaan naar de genealogie van de oudste generaties Clos uit Zegwaart. Hierin komen ook takken Jongens voor. Zie diverse bronnen op www.allezoetermeerders.nl of in het bijzonder het Dingboek.

Het lijkt niet aannemelijk dat er een verband bestaat met onze familie Jongens.

Een familie Jongens in Nieuwveen rond 1660

Uit een onderzoek naar de genealogie van de familie van de(r) Geer zijn een aantal historische documenten uit Nieuwveen onderzocht. In deze documenten komt ook veelvuldig de naam Jongens voor. Zie Genealogie Van de Geer en Geneanet.

Het lijkt niet aannemelijk dat er een verband bestaat met onze familie Jongens.

Huwelijk Elsijen Jongens 1650 Groningen

Gehuwd op 6 april 1650, Ned. Hervormde Kerk, Groningen, met Jan Pieters.

Geboorte zoon van Anna Jongens 1671 Groningen

12 september 1671 laten Gerrit Berents en zijn vrouw Anna Jongens hun zoon Berent dopen.

Een familie Jonghes en Jonges in Noord Frankrijk

De doopboeken vanaf circa 1550 uit het departement Nord Pas de Calais vermelden veelvuldig de achternaam Jonghes. Later ontstaat ook de naam Jonges. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de invloed van de Nederlandse taal in die regio. Zie bijvoorbeeld Franse Jonghes en Jonges in Geneanet.

De vraag is of er een bloedband bestaat. De link is nog niet gelegd.

Share Your Thoughts

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.