Familiedag 1991 Middenbeemster

Midden in de Beemster, die grote veelbezongen droogmakerij uit 1607 – 1612, ligt het dorp Middenbeemster, het administratieve centrum van de gemeente Beemster. De Beemster – een prachtige en rijke polder van 7.000 ha en met totaal 7.000 inwoners.

Vraag je aan landgenoten waar ze de Beemster van kennen, dan krijg je steevast te horen: van Leeghwater en Betje Wolff. Betje leefde 17 jaar (van 1759 tot 1777) als echtgenote van de veel oudere Ds. Wolff in de pastorie. Zij en haar vriendin Aagje Deken waren bekende schrijfsters in de 18de eeuw. In hun boeken stopten zij al denkbeelden over de emancipatie van de vrouw. In die oude pastorie is thans het museum “Betje Wolff” gehuisvest. Tja, dan Jan Adriaanzoon Leeghwater. De man die de opdracht kreeg al het water uit het grote Beemstermeer te halen. Als technicus en molenmaker wist hij dit kolossale karwei te klaren met financiële hulp van enige zeer vermogende Amsterdamse kooplieden als Van Os, toenmaals eigenaar van de kapitale boerderij “De Eenhoorn”. Jan Adriaanszoon staat in onze tijd heel stoer en indrukwekkend te zijn, als borstbeeld wel te verstaan, in het gazonnetje vóór de ingang van het statige “Heerenhuis”.

Het Heerenhuis – Ansichtkaart uit 1925

Van 1912 tot 1923 was Dirk Jonges (4.6.48) pachter van het Heerenhuis.

Langs deze “Leeghwater” nu trokken op zaterdagmorgen 20 april van het jaar 1991 ongeveer 130 Jonges en Jongens en deze gingen vervolgens de deur door van genoemd “Heerenhuis”. Zij kwamen van heinde en verre. Het was namelijk voor de tweede keer dat de uitgebreide familie Jonge(n)s massaal bijeen kwam. Een “familiedag” heet een dergelijk gebeuren. De eerste maal was dat ongeveer 2½ jaar geleden in De Lepelaar te Jisp. Het goot van de regen, die dag. Maar nu, op de 20ste april, was het droog en scheen de zon. Heel de natuur werkte ditmaal mee. De zonnige Beemster met z’n weelderige weiden en akkers en z’n bloeiende vruchtbomen was gelijk een charmante en stralende gastvrouw.

Aan de wand van de grote bovenzaal van Het Heerenhuis hingen grote lijsten met namen van alle deelnemers/deelneemsters. Op het podium stonden grote bladen van de stamboom, een grandioos werkstuk van Piet (Brakel) Jongens (3.1.8).

Het was diezelfde Piet die precies om 11 uur ‘s ochtends alle familieleden, gelaafd door koffie van Het Heerenhuis en verzadigd door koek van bakker Jongens (3.5.55) , hartelijk welkom heette om daarna het woord te geven aan de loco-burgemeester van de gemeente Beemster, mevrouw M.A. Termeulen. Zij opende officieel de samenkomst door op geestdriftige wijze iets te vertellen over ontstaan en ontwikkeling van de polder, over oude boerderijen en monumenten. Met schitterende kleuren schilderde zij voor onze ogen de schoonheid van de Beemster.

Na de openingstoespraak ontstond een gegons als in een bijenkorf. Flarden van gesprekken vlogen door de ruimte. Men sprak met deze en gene, liep van de ene tafel naar de andere. Er ontstond een gezellig samenzijn van 130 broers en zusters, ooms en tantes, neven en nichten, ouders en kinderen met kleinkinderen. Boeken en albums werden bekeken, foto’s uitgewisseld – kortom: er was een levendig vertier, grappig en boeiend.

Tegen één uur werd een goede lunch geserveerd: verrukkelijke soep met véél ballen, volop sandwiches en sneden krentenbrood. Dit alles gedempt met koffie en thee. Buiten scheen nog steeds de zon, binnen heerste er een zonnige sfeer tussen de vele Jonge(n)s en hun aanhang. Dat een huwelijk tussen een man en een vrouw zo’n goede 400 jaar geleden dit allemaal tot gevolg zou hebben, dat is een wonderlijke gedachte!

Vooruitlopend op het gemeenschappelijke bezoek aan zijn museum “Betje Wolff” hield voorzitter Schuijtemaker van het Genootschap “J.A. Leeghwater” na de maaltijd een kleine causerie over de taken van dit genootschap en over de totstandkoming van het intieme museum. Hij benadrukte het feit dat de bevolking van de Beemster “sterk binnendijks gericht” is, wat hij met een voorbeeld illustreerde. De Beemster is als het ware “een eiland binnen Noord-Holland”.

Teruggekeerd van het bezoek aan het erg leuk ingerichte museum werd in Het Heerenhuis nog even met elkaar nagekletst. Tegen 4 uur zochten de Jonge(n)s de weg op naar Assen, Drachten, Hoensbroek, Oss, Zaandijk, en noem verder alle andere plaatsen tussen de A en de Z in Nederland maar op.

En in hun tas als zoete herinnering aan deze in alle opzichten buitengewoon geslaagde familiedag een heerlijke, geurige Zaanse “duivekater” uit de ovens van bakker Jongens te Wormerveer.

Verheugend was het dat na afloop van de familiedag twee jonge leden van de Jonges familie aan de werkgroep konden worden toegevoegd!

G. Schaap, Koog aan de Zaan

Interessante links

Historisch genootschap Beemster

http://www.poldersporen.nl/

http://www.boerderijenstichting.nl/

Share Your Thoughts

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.